วันที่ 8-11 มกราคม 2560 ณ กองสารนิเทศ / ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการเร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ นมผงเด็ก ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเปิดทำการรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้มีภาคธุรกิจ, เอกชน, ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ โดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคดังกล่าวจะถูกลำเลียงขนส่งทางเครื่องบิน CASA กองบินตำรวจ ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นำส่งถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไป

183

วันที่ 8-11 มกราคม 2560 ณ กองสารนิเทศ / ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร. ในการเร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้  กองสารนิเทศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ นมผงเด็ก ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้  โดยเปิดทำการรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้มีภาคธุรกิจ, เอกชน, ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้โดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคดังกล่าวจะถูกลำเลียงขนส่งทางเครื่องบิน CASA กองบินตำรวจ ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นำส่งถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไป      

แบ่งปัน