วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5-6 ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

127

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5-6  ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

แบ่งปัน