วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / คุณนันทา ศิริวาโท ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 8 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 8 ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

156

วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง / คุณนันทา ศิริวาโท ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 8 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 8 ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

แบ่งปัน