วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วังศุโขทัย / คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

305

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วังศุโขทัย / คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

แบ่งปัน