วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.20 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น6 รพ.ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร.จำนวน 4 ราย

125

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.20 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น6 รพ.ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร.จำนวน 4 ราย 

แบ่งปัน