ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

535
View Fullscreen
แบ่งปัน