กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2560 และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์

375

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2560 และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ 

อ่านต่อที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/jan/018.html

แบ่งปัน