วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฏหมาย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

104

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฏหมาย  ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน