วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ กองบินตำรวจ ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคม แม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปยังกองบินตำรวจ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และ ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10 , พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ รอง ผบช.สกบ., พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร ผบก.บ.ตร., พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึก ผบก.สท. เป็นผู้แทนรับมอบ สืบเนื่องจากได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามนโยบายของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการเร่ง ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้ร่วมบริจาค สิ่งของ-เครื่องใช้ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในรูปแบบของถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ประจำวัน อาทิ เสื้อผ้า ผ้าขนหนู สบู่ ปลากระป๋อง น้ำ และยารักษาโรค โดยสิ่งของที่จะนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ ดังกล่าว จะถูกลำเลียงขนส่งทางเครื่องบิน CASA กองบินตำรวจ เพื่อนำส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป

148
วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ กองบินตำรวจ ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคม แม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปยังกองบินตำรวจ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และ ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10 , พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ รอง ผบช.สกบ., พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร ผบก.บ.ตร., พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึก ผบก.สท. เป็นผู้แทนรับมอบ
สืบเนื่องจากได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามนโยบายของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการเร่ง ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้ร่วมบริจาค สิ่งของ-เครื่องใช้ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในรูปแบบของถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ประจำวัน อาทิ เสื้อผ้า ผ้าขนหนู สบู่ ปลากระป๋อง น้ำ และยารักษาโรค โดยสิ่งของที่จะนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ ดังกล่าว จะถูกลำเลียงขนส่งทางเครื่องบิน CASA กองบินตำรวจ เพื่อนำส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยด่วนต่อไป
แบ่งปัน