วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

347

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560  โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน