วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ นำบัตรความสุข และของที่ระลึกพระราชทาน แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

250

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ นำบัตรความสุข และของที่ระลึกพระราชทาน แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

แบ่งปัน