วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ VTR ในคดีค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

87

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ VTR ในคดีค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน