วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีถวายสักการะพระรูปรัชกาลที่ 5, พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัติร์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์, พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล. เนื่องในวันกองทัพไทย ปี 2560 โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผบ.เหล่าทัพ, ข้าราชการทหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

606

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีถวายสักการะพระรูปรัชกาลที่ 5, พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัติร์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์, พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล. เนื่องในวันกองทัพไทย ปี 2560  โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผบ.เหล่าทัพ, ข้าราชการทหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน