วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.ต่างๆ โดยพร้อมเพรียง

614

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ บช.ต่างๆ โดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน