วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัว โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รายล่ะ 5,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ

280

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัว โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รายล่ะ 5,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ
S__11395106 S__11395107  S__11395105S__11395112

แบ่งปัน