วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และ นางอานิค เลอเคลอร์ค เลขานุการเอก(ประสานงานกิจการตำรวจ RCMP) ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการโดยพร้อมเพรียง

97

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) ต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และ นางอานิค เลอเคลอร์ค เลขานุการเอก(ประสานงานกิจการตำรวจ RCMP) ในโอกาสเข้าหารือข้อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน