ธารน้ำใจสิ่งของบริจาคของท่าน ตำรวจได้นำส่งถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว

94

แบ่งปัน