วันนี้ (23 ม.ค. 60) เวลา 09.00 น. ก่อนการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์) แก่ข้าราชการตำรวจระดับสูง จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.​

267

วันนี้ (23 ม.ค. 60) เวลา 09.00 น. ก่อนการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้มอบเครื่อง หมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์) แก่ข้าราชการตำรวจระดับสูง จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.​

แบ่งปัน