วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

153

วันที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2560  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน