วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์โซนซี / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นสต. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ศ. และผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้แถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

101

วันที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์โซนซี / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา  รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นสต.  โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต  ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ศ. และผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้แถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

แบ่งปัน