วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. /พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 30/2560 รับฟังรายงานคดี และสถานการณ์สำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

126

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. /พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 30/2560 รับฟังรายงานคดี และสถานการณ์สำคัญ ในรอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน