วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

81

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน