วันที่ 1กพ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. /พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว ประจำ สท. โดยมีผู้เกี่ยวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

150

วันที่ 1กพ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. /พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว ประจำ สท. โดยมีผู้เกี่ยวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน