วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการด้านอาหาร เครืองดื่ม และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้แทน สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

128

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการด้านอาหาร เครืองดื่ม และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้แทน สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน