วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หน.ฝสธ ประจำ รมว.กห./หัวหน้าฝ่ายประสานงาน ศมบ. พร้อมด้วย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ 10 /โฆษก ตร. ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และผู้แทนจาก กทม., การไฟฟ้านครหลวง และกรมประชาสัมพันธ์รับฟังการบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยจาก ผู้แทน สน.ลุมพินี และได้เดินทางไปยังบริเวณศาลท้าวมหาพรหม, บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ และบริเวณแยกชิดลม เพื่อตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 11 ซึ่งถือเป็นจุดสุดท้ายในการติดตั้ง ณ แยกราชประสงค์

426

วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หน.ฝสธ ประจำ รมว.กห./หัวหน้าฝ่ายประสานงาน ศมบ. พร้อมด้วย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ 10 /โฆษก ตร. ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และผู้แทนจาก กทม., การไฟฟ้านครหลวง และกรมประชาสัมพันธ์รับฟังการบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยจาก ผู้แทน สน.ลุมพินี และได้เดินทางไปยังบริเวณศาลท้าวมหาพรหม, บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ และบริเวณแยกชิดลม เพื่อตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 11 ซึ่งถือเป็นจุดสุดท้ายในการติดตั้ง ณ แยกราชประสงค์

IMG_1200IMG_1164 IMG_8159 IMG_8133

แบ่งปัน