วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

122

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร  ณิชาบวร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว กองสารนิเทศ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน