วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) ร่วมแถลงข่าวการส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและรอบด้านรวมทั้งผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปี 2559

104

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการต่างประเทศ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) ร่วมแถลงข่าวการส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี 2559  เพื่อประชาสัมพันธ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและรอบด้านรวมทั้งผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปี 2559

แบ่งปัน