วันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ตร./ ผู้แทนจากสถานกงสุลภูฏาน เดินทางเข้าเยี่ยม นายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา ชาวภูฏาน ที่เดินทางมาดูงานในประเทศไทย แล้วเกิดพลัดหลงหายตัวไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ได้ถูกพบและนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. และคณะแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับ

95

วันที่ 3 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ตร./ ผู้แทนจากสถานกงสุลภูฏาน เดินทางเข้าเยี่ยม นายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา ชาวภูฏาน ที่เดินทางมาดูงานในประเทศไทย แล้วเกิดพลัดหลงหายตัวไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ได้ถูกพบและนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร  พ.ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. และคณะแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับ

แบ่งปัน