วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2560 เพื่อติดตามสถานณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

494

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2560 เพื่อติดตามสถานณ์ และคดีสำคัญ รอบ 24 ชม. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน