วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 38/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

136

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็น ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 38/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน