วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 4 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

157

วันที่ 7 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 4 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

แบ่งปัน