วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

134

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2559  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน