วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

131

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560  โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แบ่งปัน