วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทยสถานทูตญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

172

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทยสถานทูตญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน