วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ตท. และ บก.ทท. โดยมี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

202

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ตท. และ บก.ทท. โดยมี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_1400 IMG_1397 IMG_1394 IMG_1379

แบ่งปัน