วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. นำคณะข้าราชการตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ตร.ได้จัดอาหารกล่อง จำนวน 50,000 กล่อง/วัน จัดน้ำดื่มขวดเล็กขนาด 350 ซีซี จำนวน 70,000 ขวด/วัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารและบริการประชาชน จำนวน 75 นาย/วัน ตามนโยบายของรัฐบาล

92

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. นำคณะข้าราชการตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ตร.ได้จัดอาหารกล่อง จำนวน 50,000 กล่อง/วัน จัดน้ำดื่มขวดเล็กขนาด 350 ซีซี จำนวน 70,000 ขวด/วัน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารและบริการประชาชน จำนวน 75 นาย/วัน ตามนโยบายของรัฐบาล

แบ่งปัน