วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

209

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_1445IMG_1455  IMG_1444

แบ่งปัน