วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ศึกษาดูงาน ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

232

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ศึกษาดูงาน ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
S__11542572S__11542575  S__11542571 S__11542570

แบ่งปัน