วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชาญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

94

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชาญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน