วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองสารนิเทศ ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางมาบันทึกเสียง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

117

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองสารนิเทศ ตร./ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เดินทางมาบันทึกเสียง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน