วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ศึกษาดูงาน ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

313

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ศึกษาดูงาน ศปก.ตร. และศูนย์ Social Media ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_1538IMG_1534 IMG_1611 IMG_1577 IMG_1556

แบ่งปัน