วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทฟันดาบ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

107

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทฟันดาบ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน