วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลง และวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

63

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อตกลง และวิธีเกี่ยวกับการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน