วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ตร. ได้จัดอาหารกล่อง จำนวน 50,000 กล่อง/วัน จัดน้ำดื่มขวดเล็กขนาด 350 ซีซี จำนวน 70,000 ขวด/วัน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ ข้าราชการตำรวจจากกองสารนิเทศได้เข้าสัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มารอเข้าสักการะฯ ในวันนี้ด้วย ​

93

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ มอบอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ตร. ได้จัดอาหารกล่อง จำนวน 50,000 กล่อง/วัน จัดน้ำดื่มขวดเล็กขนาด 350 ซีซี จำนวน 70,000 ขวด/วัน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ ข้าราชการตำรวจจากกองสารนิเทศไ ด้เข้าสัมภาษณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มารอเข้าสักการะฯ ในวันนี้ด้วย ​

แบ่งปัน