วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช./ผอ.ปนม.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปนม.ตร.) ปีงบประมาณ 2559 โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.ภ.7/หน.ชป.ปนม.ตร., ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

326

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช./ผอ.ปนม.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปนม.ตร.) ปีงบประมาณ 2559 โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.ภ.7/หน.ชป.ปนม.ตร., ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_1651IMG_1688 IMG_1680  IMG_1646 IMG_1643

แบ่งปัน