วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติงานบริการอาหารและน้ำดื่มแกประชาชนที่มารอถวายสักการะพระบรมศพฯ

104

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติงานบริการอาหารและน้ำดื่มแกประชาชนที่มารอถวายสักการะพระบรมศพฯ

แบ่งปัน