วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรมสุขุมวิท 1 และ 2 โรงแรมแลนด์มาร์ค / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (ACIC) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

147

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องอบรมสุขุมวิท 1 และ 2 โรงแรมแลนด์มาร์ค / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (ACIC) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

แบ่งปัน