วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายทะเบียนจังหวัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดย พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เข้ารับฟังชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของคำสั่ง คสช. ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

107

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30  ณ สโมสรตำรวจ  ถ.วิภาวดี / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายทะเบียนจังหวัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  โดย พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (สบ 10) หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เข้ารับฟังชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของคำสั่ง คสช. ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

แบ่งปัน