วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหลวง / ​ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจพร้อมใจอาสาบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติภารกิจบริการประชาชน นักเรียนนายสิบตำรวจทั้งหมดได้พร้อมใจกันนั่งราบและก้มกราบพระบรมศพ ณ สนามหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด

99

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหลวง / ​ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจพร้อมใจอาสาบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติภารกิจบริการประชาชน  นักเรียนนายสิบตำรวจทั้งหมดได้พร้อมใจกันนั่งราบและก้มกราบพระบรมศพ ณ สนามหลวง  เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด

แบ่งปัน