วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณปี 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

240

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งบประมาณปี 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_1781IMG_1783  IMG_1773

แบ่งปัน